Category Archives: Bài viết nổi bật

Từ ngày 10/12/2019 sẽ không còn được ghi nợ tiền sử dụng đất (nợ thổ cư)

Theo nghị định 79, từ ngày 10-12 (ngày nghị định có hiệu lực), chỉ những hộ gia đình, cá nhân khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng… khi mua nhà, đất tái định cư sau khi bị di dời mới được ghi nợ tiền sử dụng đất. Từ ngày 10-12-2019, người […]