Nhà Mặt Tiền Khu Vực Hiệp Thành Quận 12

5.000.000.000