Cho thuê nhà Xưởng Mặt Thới An 08

34.000.000 

Nhà Xưởng Cần Cho Thuê. Măt Tiền Thới An 08